INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST
DLUHOPISY FND S ROČNÍM ÚROKEM 7%
VÝNOSY VYPLÁCÍME MĚSÍČNĚ

DLUHOPISY FIRMY NA DŮVĚRU S.R.O       
S ROČNÍM ÚROKEM 7,00 %

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost Firma na důvěru s. r. o. vydává ke dni 1.6.2018 emisi dluhopisů s názvem „FND 7%/2021“ splatnou v roce 2021 a v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 24.000.000,- Kč. Dluhopisy jsou splatné k 1.6.2021. ISIN: CZ0003519209

Úrokový výnos

Dluhopisy nesou pevné zhodnocení a činí 7,00 % p.a., bude vyplácen měsíčně, tedy vždy jedna dvanáctina ročního úrokového výnosu. Uvedený úrok je fixovaný po celé období.

Forma dluhopisů

Dluhopisy jsou vydávány jako listinný cenný papír na řad a mají neomezenou převoditelnost na třetí osoby.

Využití prostředků získaných z dluhopisů

Investiční strategií společnosti Firma na důvěru, s.r.o. je investovat prostředky získané z dluhopisů do nákupu a výstavby nemovitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování a následný prodej.

Upsání a koupě dluhopisů

Nejprve uzavřete Smlouvu o úpisu dluhopisů, poté uhradíte jmenovitou hodnotu upsaných dluhopisů převodem na bankovní účet, který je ve smlouvě uveden. Následně Vám budou předány dluhopisy. Na písemnou žádost vlastníka dluhopisů a s ověřeným podpisem vlastníka dluhopisů je možné dluhopis zaslat poštou do vlastních rukou na adresu vlastníka uvedenou ve Smlouvě o úpisu dluhopisů. Smlouvu o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v sídle společnosti Firma na důvěru s.r.o. v Brně, na ulici Tuřanka 1519/115a.

Proč investovat do dluhopisů?

Dluhopisy jsou vhodné pro ty investory, kteří hledají vyšší zhodnocení, než nabízí termínované vklady. Dluhopisy totiž mají zpravidla 

vyšší výnos než zmiňovaná depozita. 

A proč dluhopisy od Firmy na důvěru?

  • Výnosy vyplácíme měsíčně 
  • Jedinečná investiční příležitost                                                                                                                                                                                      
  • Transparentně stanovená cena
  • Definovaný pravidelný výnos s předem stanovenou sazbou                                             
  • Zajímavá hodnota výnosu po splatnosti                                                                                                                                                                                                                    .