HYPOTÉKY

Hypoteční úvěr - je úvěr ( účelový , nebo neúčelový ) jehož splacení, včetně příslušenství, je zajištěno zástavním právem k nemovitosti (i rozestavěné). 

V těchto případech žadatel nesmí být v žádném registru dlužníků.

 Pokud již máte  záznam v registru nezoufejte, i v takových případech jsme Vám schopni pomoci

Přehled hypotečních úvěrů podle účelu

 • Účelový – banka zkoumá účel použití finančních prostředků, tím je investice do bydlení a do nemovitostí, např.:

  • koupě (pořízení) nemovitosti

  • vypořádání majetkových poměrů (nemovitost)

  • výstavba a rekonstrukce (včetně dostaveb, modernizací apod.)

  • úhrada za převod členských práv či úhrada členského podílu v družstvu

  • refinancování úvěru od finančních institucí na výše uvedené účely

 • Neúčelový (tzv. americká hypotéka) – banka nezkoumá způsob nakládání s finančními prostředky z úvěru, peníze jsou obvykle používány na splacení spotřebitelských půjček nebo jen jako volné zdroje klienta. Podmínky nejsou zpravidla tak výhodné jako u účelových úvěrů.

Přehled hypotečních úvěrů podle způsobu splácení

 • Anuitní hypotéka – nejběžnější způsob splácení hypotečního úvěru; úvěr i úroky jsou spláceny průběžně v jedné splátce. Slouží k pořízení vlastního bydlení.

 • Kombinovaná hypotéka – kombinace hypotéky zpravidla s kapitálovým nebo investičním životním pojištěním. Bankám jsou spláceny pouze úroky, půjčená částka se splatí až na konci hypotečního úvěru z výnosu pojistky.

 • Variabilní hypotéka – klientovi se nastaví na jeho běžném účtu úvěrový rámec, který může využívat v podstatě stejně jako kontokorentní úvěr – tzn. jeho libovolné čerpání, snižování vyčerpané částky vklady na účet, opakované čerpání, odložení splátky apod. Doba, po kterou je nastaven úvěrový rámec, je ve smlouvě označena jako období čerpání. Klient platí pouze úroky z vyčerpané částky.

Nabízíme bezplatnou analýzu a kompletní vyřízení úvěru

Společně s našimi finančními produkty najdeme cestu jak Vám hypotéku zajímavě zlevnit

 .