Souhlas se zpracováním osobních údajů

Znění souhlasu s osobními údaji dle níže uvedených podmínek Souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále „zákon“), aby společnost Saxos cz s r.o, se sídlem Pražská 648/158, Brno Bosonohy, ič:03278077, jako správce osobních údajů, zpracovalo mé osobní údaje v rozsahu uvedeném ve vyplněném formuláři tj. jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa a ostatní položky formuláře, IP adresu a další informace uložené v souborech cookies, i údaje o druhu marketingové kampaně, v jejíž souvislosti byly tyto údaje získány, automatizovaným způsobem zpracovalo po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení Saxos cz s r.o, jakož i jeho zákazníků a jiných smluvních partnerů, a to s využitím i výše uvedených elektronických kontaktů. Dále prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl (a) ze strany Saxos cz s r.o. informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovány k výše uvedeným účelům a že mě Saxos cz s r.o též poučilo o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnou právní úpravou. Současně uděluji Saxos cz s r.o souhlas s kontaktováním mě osoby prostřednictvím telefonu, SMS, nebo formou emailové zprávy. Odvolání tohoto souhlasu je možné podle § 5 odst. 5 zákona uskutečnit písemně. Dále výslovně souhlasím s tím, aby společnost Saxos cz s .r.o předávala mé osobní údaje za uvedenými účely (poskytnutí půjčky, kreditní karty, bankovního účtu nebo spotřebitelského úvěru, hypotéčního úvěru, stavebního spoření, vytvoření nabídky finanční služby, poskytnutí konsolidace nebo refinancování, sjednání pojištění, prodej a koupě či výkup nemovitostí,  či jiného produktu a současně i pro marketingové účely) a to v plném rozsahu všem smluvním partnerům Saxos cz s r.o.  Poskytnutím tohoto souhlasu prohlašuji, že si jsem vědom(a) svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv podle §21 zákona. Po vyplnění formuláře a jeho odeslání souhlasím s tím, že můžu být společností Saxos cz s r.o kontaktován, a to i využitím mého telefonického a elektronického kontaktu s nabídkou dalších produktů a služeb společnosti. 

 .